Solceller

Vill du både tjäna pengar och minska dina fasta kostnader samtidigt som du gör en ovärderlig insats för miljön? Att investera i en Solcellsanläggning är bland de bästa investeringarna du kan göra, både ekonomiskt och miljömässigt. Förutom att du sänker dina elkostnader höjer du även värdet på din fastighet eftersom driftskostnaderna minskar och för att miljöanpassade hus blir allt attraktivare på bostadsmarknaden, något som spås bli ännu mer avgörande i framtiden. Priserna på solpaneler har de senaste 20 åren sjunkit med 75-80% för att nu ha planat ut på en mycket låg nivå. Samtidigt har effektiviteten på solcellerna ökat.

Vad säger reglerna?

  • Elinstallationsarbete i samband med installation av solceller på annans anläggning får endast utföras av någon som omfattas av ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram.
  • Elinstallationsföretaget måste vara registrerat hos Elsäkerhetsverket för verksamhetstypen "Elproduktionsanläggningar".
  • Även monteringen av solcellspaneler och ihopkoppling av förkontakterade snabbkopplingsdon är ett elinstallationsarbete.
  • Elinstallationsföretaget kan anlita exempelvis snickare eller takläggare från andra företag för vissa elarbeten, som ihopkoppling av solpaneler. Men då ska även den personalen ingå i företagets egenkontrollprogram. Annars räknas arbetet som olagligt elinstallationsarbete.

Att Tänka På

Det är lämpligt att först ta reda på vad man har för takytor eller markytor som kan vara lämpliga för solcellsinstallationer. Det är bäst när det inte är någon skugga alls och panelerna är i riktning mot söder med 45 graders lutning.

Kontrollera om bygglov krävs.

Sök Solcellsbidrag för det största möjliga solcellssystemet du kan installera, om man installerar ett mindre solcellssystem regleras det i efterhand.

Vi hjälper dig genom hela processen från idé till en fullt fungerande anläggning.

Hör av er till oss för en offert efter era önskemål och förutsättningar.

Grön teknik avdrag

Du kan få skattereduktion för kostnaden för arbete och material vid installation av grön teknik. Det fungerar på liknande sätt som med rot och rut där du avdraget direkt på fakturan.

Skattereduktionen ersätter tidigare statliga bidrag som privatpersoner kunnat ansöka om i samband med installation av solceller, installation för lagring av egenproducerad elenergi och instal av laddstation till elfordon. För grön teknik ges Skattereduktion om:

  • 15 % för installation av nätanslutet solcellssystem.
  • 50 % för installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.
  • 50 % för installation av laddningspunkt till elfordon.

Vill du få svar på en fråga eller få offert på en av våra tjänster? Tveka inte att höra av dig till oss.

VARFÖR VÄLJA OSS?

Full Behörighet

Alla våra elektriker är utbildade och behöriga för allt som krävs.

ROT

ROT-avdraget görs direkt på fakturan och skickas in av oss till skatteverket.

FÖLJA OSS

VARFÖR VÄLJA OSS?

Full Behörighet

Alla våra elektriker är utbildade och behöriga.

ROT

ROT-avdraget görs direkt på fakturan och skickas in av oss till skatteverket.

Miljö/Kvalite

Vi eftersträvar förbättrad energianvändning och använder endast material av högsta kvalite för din och miljöns skull.
© Copyright - Hägerstens Elteknik | Created by Digilano